ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

24 maja br. miało miejsce uroczyste wydarzenie w życiu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W pięknej sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XXV edycji konkursu Kangur Matematyczny w regionie bydgoskim.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, szkolni koordynatorzy konkursu, dyrektorzy szkół, które w konkursie są najliczniej reprezentowane w regionie lub w powiecie, dyrektorzy szkół, które wspomagają organizację konkursu na terenie powiatu oraz zdobywcy nagród I i II stopnia w XXV edycji konkursu i ich najbliżsi. W gali wzięło udział ponad 600 osób.

Mariola Cyganek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, serdecznie i ciepło powitała przybyłych na jubileusz 25-lecia konkursu.
Podniosłość uroczystości podkreśliło niezwykle przyjazne wystąpienie Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Konferansjerzy - uczniowie z XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - przedstawili kilka informacji na temat historii konkursu na świecie i w Polsce. Warto podkreślić, że w I edycji w Polsce uczestniczyły tylko 4 regiony: bydgoski, olsztyński, toruński i włocławski. Wzięło w niej udział 4,5 tysiąca uczestników, w tym 2,5 tysiąca uczniów z regionu bydgoskiego. W tegorocznej XXV edycji konkursu w naszym regionie wzięło udział 11 276 uczestników.
Po oficjalnej części zgromadzeni zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu w wykonaniu orkiestry „COME AMABILE” prowadzonej przez Krzysztofa Krymera oraz chóru dziecięcego „RUBINKI” pracującego pod  kierunkiem Agnieszki Sowy, zespołów złożonych z uczniów z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.

Po krótkiej technicznej przerwie refleksją na temat minionych dwudziestu pięciu edycji konkursu podzieliła się Barbara Zielińska, koordynator konkursu w regionie bydgoskim. Były wzruszenia podczas wspomnień o Marii Ciszewskiej i Zofii Narojczyk, które nie doczekały jubileuszu, a wiele lat pracowały w komitecie organizacyjnym konkursu. Były też podziękowania oraz okolicznościowe upominki dla szkolnych koordynatorów, dyrektorów szkół oraz długoletnich przyjaciół „Kangura” i sponsorów. Szczególnie serdeczne podziękowania skierowane zostały do członkiń Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu: Jagody Sterczewskiej, Marianny Rosół, Grażyny Król i Teresy Chrapkowskiej-Ryby.
Kolejnym ważnym wydarzeniem gali było rozdanie nagród zwycięzcom jubileuszowej edycji konkursu. Wręczali je Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Mariola Cyganek dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Wykonano także pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczniów z osobami wręczającymi nagrody.
Nagrody I stopnia oraz tytuł laureata otrzymało 16 uczniów, a nagrody II stopnia wręczono 116 uczniom. Ich nazwiska podane są w tym załączniku.
Ponadto do szkół dostarczono nagrody książkowe za wyróżnienia, które otrzymało 1052 uczniów.

24 maja 2016 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowała konferencję Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczyciela wychowania fizycznego. Spotkanie było adresowane do nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. 
Podczas konferencji organizatorzy zaproponowali interesujące wystąpienia:

Omówienie Nowelizacji rozporządzenia o ocenianiu z dnia 10 czerwca 2015 roku
prof. Radosław Muszkieta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ocenianie i relacje nauczyciel-uczeń na lekcjach wychowania fizycznego
prof. Radosław Muszkieta Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Planowanie zajęć wychowania fizycznego a realizacja podstawy programowej
mgr Norbert Łysiak nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

W części warsztatowej uczestnicy brali udział w dobrej lekcji ukazującej w praktyce stymulowanie rozwoju dziecka Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn z elementami kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona oraz pedagogiki zabawy. Warsztaty poprowadziła dr Jolanta Piętowska z Zespołu Szkół 10 w Bydgoszczy. Aktywna forma spotkania wpłynęła na duże zaangażowanie uczestników. Mamy nadzieję, iż zdobyte umiejętności przyczynią się do ewaluacji warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Zadowolenie uczestników oraz ich liczba wskazują, iż tego typu wydarzenia, jak wyżej wspomniana konferencja, powinny odbywać się w naszym mieście cyklicznie.

dr Krzysztof Kultys Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy
dr Mirosława Śmiglewska Collegium Medicum w Bydgoszczy

W sobotę, 28 maja 2016, pierwsza grupa nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej otrzymała świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego. Słuchaczki pozytywnie zaliczyły wymagane programem kursu zajęcia językowe i metodyczne oraz odbyły praktyki pedagogiczne, podczas których obserwowały i samodzielnie prowadziły zajęcia językowe z dziećmi, a także przygotowały nauczycielskie portfolia. Absolwentki kursu napisały również autorskie prace zaliczeniowe na ciekawe tematy z zakresu wczesnej metodyki nauczania języka angielskiego. Kurs zakończył się egzaminem, podczas którego słuchaczki, w języku angielskim, odpowiadały na pytania związane z pracą dydaktyczną nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Serdecznie gratulujemy absolwentkom ursu, życząc wielu sukcesów i satysfakcji w pracy dydaktycznej z dziećmi. Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych uczestnictwem w kursie kwalifikacyjnym w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegóły...

Formularz zgłoszeniowy...

Kontakt: Justyna Adamska – justyna.adamska@cen.bydgoszcz.pl; tel. 52 349 31 50, wew. 46

 

Z przyjemnością przypominam wszystkim zainteresowanym szkolnym redakcjom o corocznym konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zasady pozostają  niezmienne.
Do 15 lipca 2016 roku należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać pocztą trzy różne egzemplarze szkolnego pisemka wydane w kończącym się właśnie roku szkolnym.
Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci grantów oświatowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (redakcje bydgoskie) oraz nagrody rzeczowe (redakcje spoza Bydgoszczy). 
Gazetki będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. Strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, czytelność strony.
  2. Trafność doboru tematyki.
  3. Stopień odbicia życia szkoły.
  4. Promowanie uczniowskich talentów.
  5. Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich.
  6. Układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów.
  7. Poprawność języka i ortografii.
  8. Szata graficzna – estetyka, atrakcyjność, wkład pracy uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów listownie.

Organizator: Anna Rupińska