ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

 Prac zarzadzania

  • diagnozuje potrzeby edukacyjne nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pedagogów, psychologów, nauczycieli wychowawców
  • organizuje i prowadzi doskonalenia zawodowe dla nauczycieli dyrektorów szkół
    i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za oświatę
  • organizuje i prowadzi doskonalenia zawodowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci
    i młodzieży.