ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest publiczną, akredytowaną placówką doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Misja

Wspomagamy nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym w celu poprawy jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek.

Wizja

  • Odpowiadamy na oczekiwania klientów oraz inicjujemy interesujące formy doskonalenia dla całego środowiska oświatowego.
  • Organizujemy i prowadzimy wspomaganie szkół i placówek.
  • Stosujemy nowatorskie metody pracy.
  • Inspirujemy do twórczych działań i samodoskonalenia.
  • Upowszechniamy przykłady dobrej praktyki.
  • Współpracujemy z uczelniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy jakości edukacji oraz uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej.

Nauczyciele konsultanci stanowią kompetentną, stale doskonalącą się i odpowiedzialną za jakość kształcenia kadrę.