Powrót do wyboru tematów

Organizator: KRYSTYNA KARPIŃSKA
Email: krystyna.karpinska@cen.bydgoszcz.pl
Pracownia: Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Uczestnik warsztatów: Liczba godzin: 18
Termin: cały rok
Koszt: 140 zł*

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i odbycia szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


* Wpływ na ostateczną cenę mają następujące kwestie: