Powrót do wyboru tematów

Organizator: NORBERT ŁYSIAK
Email: norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl
Pracownia: PRACOWNIA DYDAKTYKI, DORADZTWA I INNOWACYJNEJ EDUKACJI
Uczestnik warsztatów: Liczba godzin: 8
Termin: do 31 marca 2017 r.
Koszt: 64 zł*

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i odbycia szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


* Wpływ na ostateczną cenę mają następujące kwestie: