A A A

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w przedmiotowych konferencjach metodycznych organizowanych przez nauczycieli konsultantów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Informacje przekazane Państwu w czasie spotkań ułatwią planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w nowym roku szkolnym.

Konferencje odbędą się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala 20

Serdecznie zapraszamy na konferencje metodyczne dla wychowawców świetlic inaugurujące rok szkolny 2016/2017.
Spotkania odbędą się 7 i 9 września w godz. 17:00-18:30, w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 9, w sali nr 20. Termin do wyboru.

Kontakt: Izabela Nowakowska 52 349 31 50 wew. 45  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza do III edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” i do Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Ten autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma pomóc młodzieży w zrozumieniu tematyki ubezpieczeń społecznych i uświadomić im istotną rolę ubezpieczeń w dorosłym życiu. 
Wiedza zdobyta podczas „Lekcji z ZUS” bardzo przyda się, gdy jako pracownicy lub właściciele firm zetkną się z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych.
Dzięki „Lekcjom z ZUS” młodzi ludzie poznają podstawy obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników i rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym oraz zdobędą umiejętności użyteczne na rynku pracy np. jak zgłosić siebie do ZUS jako przedsiębiorcę, jak zgłosić zatrudnione osoby, jak rozliczyć składki za pomocą e-urzędu, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Projekt obejmuje cztery lekcje. Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów dostępne są stronie www.zus.pl/edukacja . Zapewniamy również pomoc merytoryczną.
Uczniów, którzy wezmą udział w programie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, która od tego roku zastąpi dawny Konkurs Wiedzy. Olimpiada jest trzyetapowa. Etap I szkolny odbędzie się 29 listopada 2016, II etap wojewódzki 14 marca 2017 r., a finał - 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Lekcjach z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 września, w formie elektronicznej na adres: alina.szalkowska@zus.pl lub pocztą na adres: ZUS Oddział w Bydgoszczy, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz.
Natomiast zgłoszenie udziału w olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych prosimy przesłać pocztą do 14 listopada na adres Komitetu Wojewódzkiego: ZUS Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, pokój 330, 87-100 Toruń.
Szczegółowych informacji na temat programu udziela Alina Szałkowska, telefonicznie pod numerami 52 3418124, 502412479 lub elektronicznie pod adresem: alina.szalkowska@zus.pl
Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i wychowawców chętnych do wzięcia udziału w konferencji „Niedostosowanie społeczne młodzieży – karać czy nagradzać?” Konferencja odbędzie się 15 września 2016 roku o godz. 16.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 I piętro, sala nr 20.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 12 WRZEŚNIA 2016 roku oraz wpłaty kwoty 20 zł. na konto PKO BP SA O/ Bydgoszcz 21 1020 1462 0000 7202 0220 0319. 

Formularz zgłoszeniowy...
Kontakt: Izabela Nowakowska – izabela.nowakowska@cen.bydgoszcz.pl
tel. 52 349 31 50, wew. 45
Magdalena Chylebrant – Karolak – magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl
tel. 52 349 31 50 wew.45

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W BYDGOSZCZY

organizuje

Kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą

Kurs jest adresowany do wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach - posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Kurs jest realizowany na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w 2015 roku i nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych. Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy niezbędnej w różnych formach pracy dyrektora szkoły/placówki oraz poszerzenie zakresu praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką.
Czytaj więcej...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!