A A A

28 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbył się II etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Do II etapu zakwalifikowało się 9 zespołów z 8 szkół. Zespołem rekomendowanym do III etapu Olimpiady jest zespół, który otrzymał najwyższą liczbę punktów:  Edyta Hejman  i Tadeusz Wendt z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie  zakwalifikował zespół  do III etapu Olimpiady. Finał  odbędzie się  w Olsztynie 5 kwietnia br. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej...

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach sieci współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy, które odbędzie się  14 marca, godz. 15.00 – 18.00 w KPCEN w Bydgoszczy.
Tematem przewodnim będzie Czytanie wrażeniowe. Innowacyjny model czytania dzieciom tekstów literackich.  

Spotkanie odbędzie się w KPCEN w Bydgoszczy w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 13:30 w sali nr 2.

Organizator szkolenia: norobert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z wychowawcami do udziału w Ogólnopolskim Dniu Otwartym dla Dziewczyn oraz akcji Dziewczyny na politechniki!, które po raz pierwszy odbędą się w Bydgoszczy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (Fordon).

Więcej...

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa i udostępnienie go wszystkim nauczycielom i pracownikom oświatowym szkół i placówek. Jednocześnie przypominam, że jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

  • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
  • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
  • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.
  • Zachęcam również do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

Więcej....

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Our website is protected by DMC Firewall!